ขอต้อนรับสู่ร้านรอยไทย

ร้านรอยไทย ภูมิใจเสนออาหารไทยต้นตารับจากการสืบทอดมานาน
ฝีมือการทาอาหารรสเลิศจากตารับเลื่องชื่อ.